Владимир Михельсон: «Женщина никогда не виновата. Это не значит, что она всегда права» //https://mediazavod.ru/articles/daily/drugie-rubriki/person/vladimir-mikhelson-zhenshchina-nikogda-ne-vinovata-eto-ne-znachit-chto-ona-vsegda-prava/